PANDUAN PELAKSANAAN TATAP MUKA (PTM) HYBRID LEARNING SEMESTER GENAP TAHUN 2021/2022

SURAT EDARAN

Nomor : S.E/05/III/2022/STTKD

Tentang : Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) Hybrid Learning Semester Genap Tahun 2021/2022

Diumumkan kepada Taruna-Taruni Program Diploma dan Sarjana STTKD Yogyakarta bahwa pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun 2021/2022 akan dilaksanakan secara Hybrid.

Unduh Pengumuman Selengkapnya :

Panduan PTM